Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Malkas piegāde Gulbenes novada Rankas pagasta iestāžu vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/91.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 08.12.2017. plkst.10.00.

NOLIKUMS_2017_91

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus iepirkumā „Malkas piegāde Gulbenes novada Rankas pagasta iestāžu vajadzībām”, identifikācijas Nr. GND-2017/91, 2017.gada 8.decembrī ir nolēmusi:

1. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 1.daļā “Malkas piegāde Gulbenes novada Rankas pagasta pārvaldes komunālai saimniecībai”, SIA „DZIRNAVKALNS J”, reģ. Nr. 44103044461, ar līgumcenu bez PVN 382,20 EUR;

2. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 2.daļā “Malkas piegāde Rankas pamatskolai”, SIA “Ilgma”, reģ. Nr. 44103029918, ar līgumcenu bez PVN 2454,00 EUR;

3. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 3.daļā “Malkas piegāde Rankas pirmsskolas izglītības iestādei “Ābelīte””, SIA „DZIRNAVKALNS J”, reģ. Nr. 44103044461, ar līgumcenu bez PVN 5096,00 EUR;

4. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 4.daļā “Malkas piegāde Rankas kultūrvēsturiskā mantojuma centram”, SIA “Ilgma”, reģ. Nr. 44103029918, ar līgumcenu bez PVN 631,25 EUR.

5. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 5.daļā “Malkas piegāde Rankas kultūras namam”, SIA „DZIRNAVKALNS J”, reģ. Nr. 44103044461, ar līgumcenu bez PVN 2038,40 EUR;

6. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 6.daļā “Malkas piegāde Jauniešu iniciatīvu centram “B.u.M.s.””, SIA “Ilgma”, reģ. Nr. 44103029918, ar līgumcenu bez PVN 378,75 EUR.

Zinojums_GND_2017_91.pdf

Ligums_SIA_Dzirnavkalns_J_1_dala

Ligums_SIA_ILGMA_2_dala

Ligums_SIA_Dzirnavkalns_J_3_dala

Ligums_SIA_ILGMA_4_dala

Ligums_SIA_Dzirnavkalns_J_5_dala

Ligums_SIA_ILGMA_6_dala