Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumā „Gulbenes labiekārtošanas iestādes traktortehnikas tehniskā apkope un remonts” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/35.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 11.07.2018. plkst.10.00.

Nolikums_2018_35

Paziņojums par pieņemto lēmumu    

Gulbenes novada pašvaldības Iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iepirkumā „Gulbenes labiekārtošanas iestādes traktortehnikas tehniskā apkope un remonts”, identifikācijas Nr. GND-2018/35, iesniegto piedāvājumu, 2018.gada 11.jūlijā ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju Gulbenes SIA “LAPA”, reģ. Nr. 44603000721, ar noteikto vienas darba stundas cenu bez PVN (ieskaitot piedāvāto atlaidi) – 18,00 EUR (astoņpadsmit euro, nulle centi), ceļa izdevumiem bez PVN par 1 km (ieskaitot piedāvāto atlaidi) – 0,80 EUR (nulle euro, astoņdesmit centi), atlaidi traktortehnikas rezerves daļām un smērvielām – 10% (desmit procenti).

Lēmums  

Ligums_2018_35