Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumā „Meliorācijas sistēmu atjaunošana Gulbenes novada Stradu pagastā", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/58/ELFLA.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 18.09.2018. pulksten 10.00.

Nolikums ar pielikumiem

1_pielikums_darbu _apjomi

Būvatļauja_82

Būvatļauja 83

Būvatļauja_84

Būvprojekts_1

Būvprojekts_2

Būvprojekts_3

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada pašvaldības Iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iepirkumā “Meliorācijas sistēmu atjaunošana Gulbenes novada Stradu pagastā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/58/ELFLA, iesniegtos piedāvājumus, 2018.gada 18.septembrī ir nolēmusi:

  1. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 1.daļā “Meliorācijas sistēmas atjaunošana Stradu pagastā posmā no īpašuma „Ziediņi” līdz īpašumam „Atmiņas””, SIA “AMBERGOLD”, reģ. Nr. 44103058866, ar līgumcenu 22623,44 EUR;
  2. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 22.daļā “Meliorācijas sistēmas atjaunošana Stradu pagastā no īpašuma „Dālderi” līdz īpašumam „Krustalīči””, SIA “AMBERGOLD”, reģ. Nr. 44103058866, ar līgumcenu 50268,48 EUR;
  3. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 3.daļā “Meliorācijas sistēmas atjaunošana Stradu pagastā no īpašuma „Ceļmalas” līdz īpašumam „Krustalīči””, SIA “AMBERGOLD”, reģ. Nr. 44103058866, ar līgumcenu 61596,72 EUR.

Lemums_2018_58

Ligums_1_dala_Ambergold

Ligums_2_dala_Ambergold

Ligums_3_dala_Ambergold