Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Stāmerienas pils jumta un fasādes atjaunošana un restaurācija”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/88/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 19.12.2017. plkst.10.00.

Nolikums_2017_88_ERAF.doc

pielikumi-nr88.zip

citi-dok-iep88.zip

 

Jautajums_atbilde_01_12_2017.doc

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija informē, ka pieņēmusi lēmumu atklātā konkursā „Stāmerienas pils jumta un fasādes atjaunošana un restaurācija”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/88/ERAF.

Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija nolēmusi pārtraukt iepirkuma procedūru, sakarā ar to, ka nolikumā un tā pielikumos plāno veikt būtiskus grozījumus.