Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Gulbenes novada valsts ģimnāzijā un Gulbenes sākumskolā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/21.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 02.05.2017. plkst.10.00.

Nolikums_2017_21.doc

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Gulbenes novada valsts ģimnāzijā un Gulbenes sākumskolā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/21.
Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 17.jūlijā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Valentīna Kalve”, reģistrācijas Nr. 44103028895, ar līgumcenu bez PVN 177091,20 EUR.

Zinojums_GND_2017_21.pdf

Ligums_GND_2017_21.pdf