Dzīvesvietas deklarēšana
-parakstīšanai ar roku
-parakstīšanai ar elektronisko parakstu

Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana
-parakstīšanai ar roku
-parakstīšanai ar elektronisko parakstu

Izziņa par personas deklarēto dzīvesvietu
-parakstīšanai ar roku
-parakstīšanai ar elektronisko parakstu

Izziņa par mirušas personas pēdējo deklarēto dzīvesvietu
-parakstīšanai ar roku
-elektroniskai parakstīšanai