27.07.2017. Gulbenes novada domes sēdē ir apstiprināts Iepirkuma komisijas sastāvs (protokols Nr.10, 33.§):

Izmaiņas 26.07.2018. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.15, 30.§.

Iepirkumu komisijas locekļi

Komisijas priekšsēdētājs:
Ligita Gāgane - Gulbenes novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītāja.

Komisijas locekļi:

Evita Lode - Gulbenes novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vecākā iepirkumu speciāliste;
Jānis Kupcis- Gulbenes novada Galgauskas pagasta pārvaldes vadītājs;
Daiga Krēsliņa - Gulbenes novada pašvaldības Finanšu un ekonomikas nodaļas finanšu ekonomiste;
Gints Āboliņš – Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes vadītājs.