N.p.k.

Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība (kv.m.)

Atļautais izmantošanas veids

Nomas līguma termiņš

Nomas gada maksa, EUR (bez PVN)

PVN 21%, EUR

Nomas gada maksa, EUR (ar PVN)

1.

5001 009 0246

Vidzemes iela 8, Gulbene, Gulbenes nov.

58

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

7,00

1,47

8,47

2.

5001 009 0246

Vidzemes iela 8, Gulbene, Gulbenes nov.

67

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

7,00

1,47

8,47

3.

5001 009 0246

Vidzemes iela 8, Gulbene, Gulbenes nov.

67

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

7,00

1,47

8,47

4.

5001 009 0246

Vidzemes iela 8, Gulbene, Gulbenes nov.

68

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

7,00

1,47

8,47

5.

5001 009 0246

Vidzemes iela 8, Gulbene, Gulbenes nov.

154

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

7,00

1,47

8,47

Iznomājamo neapbūvēto zemesgabalu grafiskās shēmas.

Nr.1

Nr.2

Nr.3

Nr.4

Nr.5

Uz nomu pieteikties, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībai, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads.

Iesnieguma veidlapa pieejama ŠEIT

Iesniegumus ir iespējams sūtīt elektroniski uz e-pastu: .