Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība (kv.m.)

Atļautais izmantošanas veids

Nomas līguma termiņš

Nomas gada maksa, EUR (bez PVN)

PVN 21%, EUR

Nomas gada maksa, EUR (ar PVN)

5001 002 0311

Kļavu iela 28A, Gulbene, Gulbenes nov.

394

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

22,46

4,72

27,18

Grafiskā shēma

Uz nomu pieteikties, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībai, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads.

Iesnieguma veidlapa pieejama ŠEIT

Iesniegumus ir iespējams sūtīt elektroniski uz e-pastu: .