Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība (kv.m.)

Atļautais izmantošanas veids

Nomas līguma termiņš

Nomas gada maksa, EUR (bez PVN)

PVN 21%, EUR

Nomas gada maksa, EUR (ar PVN)

5001 002 0292

Ozolu iela 18A, Gulbene, Gulbenes nov.

375

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

15,70

3,30

19,00

Grafiskā shēma

Uz nomu pieteikties, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībai, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads.

Iesnieguma veidlapa pieejama ŠEIT

Iesniegumus ir iespējams sūtīt elektroniski uz e-pastu: .