Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība, (ha)

Atļautais

izmantošanas veids

Nomas

līguma

termiņš

Nomas gada

maksa, euro (bez PVN)

PVN (euro)

21%

Nomas gada

maksa, euro

(ar PVN)

               

5044 002 0176

“Liepu iela 2-7”, Beļavas pagasts

1,2

Lauksaimniecības vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

52,80

11,09

63,89

5044 014 0483

“Spārīte-414”, Beļavas pagasts

0,064

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,80

2,69

15,49

5076 003 0164*

“Līgo pagasta personīgās palīgsaimniecības”, Līgo pagasts

1,0

Lauksaimniecības vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

47,00

9,87

56,87

5048 006 0139

“Vaivariņi”, Daukstu pagasts

4,5028

Lauksaimniecības vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

216,13

45,39

261,52

5044 014 0406

“Spārīte - 336”, Beļavas pagasts

0,064

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,80

2,69

15,49

*zemes vienības daļa

Līgo pagasts_digitala karte

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībai, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, vai attiecīgo pagastu pārvaldēs.

Iesniegumus ir iespējams sūtīt elektroniski uz e-pastu: ,iesnieguma veidlapa pieejama ŠEIT

Sīkāka informācija par iznomājamo zemes gabalu atrašanās vietu attiecīgo pagastu pārvaldēs.