Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība, (ha)

Atļautais

izmantošanas veids

Nomas

līguma

termiņš

Nomas gada

maksa, euro

(bez PVN)

PVN (euro)

21%

Nomas gada

maksa, euro

(ar PVN)

 

Beļavas pagasts

           

5044 014 0242

“Spārīte - 84”

0,064

Sakņu dārza vajadzībām,

bez apbūves tiesībām

5 gadi

28,00

5,88

33,88

5044 014 0531

“Riekstusalas”

1,6

Lauksaimniecības vajadzībām

5 gadi

70,40

14,78

85,18

 

Litenes pagasts

           

5068 004 0471

“Ķiršudārzi”

(daļa no zemes vienības)

0,13

Sakņu dārza vajadzībām,

bez apbūves tiesībām

5 gadi

28,00

5,88

33,88

5068 004 0330

“Pededzes 16A”

0,14

Sakņu dārza vajadzībām,

bez apbūves tiesībām

5 gadi

28,00

5,88

33,88

5068 004 0347

“Rijkalni”

0,303

Lauksaimniecības vajadzībām

5 gadi

28,00

5,88

33,88

 

Stradu pagasts

           

5090 004 0064

“Ceļmalas 1 – 14”, Ceļmalas, Stradu pagasts

0,21

Sakņu dārza vajadzībām,

bez apbūves tiesībām

5 gadi

28,00

5,88

33,88

5090 002 0487

“Šķieneri – 23”

0,08

Sakņu dārza vajadzībām,

bez apbūves tiesībām

5 gadi

28,00

5,88

33,88

 

Jaungulbenes pagasts

           

5060 003 0135

“Aduliena”

(daļa no zemes vienības)

2,18

Lauksaimniecības vajadzībām

5 gadi

100,28

21,06

121,34

 

Lejasciema pagasts

           

5064 013 0157

Bez nosaukuma

0,9

Lauksaimniecības vajadzībām

5 gadi

40,5

8,50

49,00

5064 013 0110

“Kalna Melderi”

2,0

Lauksaimniecības vajadzībām

5 gadi

90,00

18,90

108,90

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, vai attiecīgo pagastu pārvaldēs. Sīkāka informācija par iznomājamo zemes gabalu atrašanās vietu pagastu pārvaldēs.