Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība, (ha)

Atļautais

izmantošanas veids

Nomas

līguma

termiņš

Nomas gada

maksa, euro (bez PVN)

PVN (euro)

21%

Nomas gada

maksa, euro

(ar PVN)

 

Tirzas pagasts

           

5094 004 0188

“Liepavoti”

0,8

Lauksaimniecības vajadzībām,

bez apbūves tiesībām

5 gadi

36,00

7,56

43,56

5094 005 0084

“Kalna Vīndedzes’

0.9

Lauksaimniecības vajadzībām,

bez apbūves tiesībām

5 gadi

41,4

8,69

50,09

 

Stradu pagasts

           

5090 002 0648

“Šķieneri 3 - 1”, Šķieneri

0,2655

Sakņu dārza vajadzībām,

bez apbūves tiesībām

5 gadi

18,30

(sākot no 01.07.2019.)

3,84

22,14

 

Beļavas pagasts

           

5044 014 0179

“Spārīte 9”

0,064

Sakņu dārza vajadzībām,

bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,80

(sākot no 01.07.2019.)

2,69

15,49

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, vai attiecīgo pagastu pārvaldēs. Sīkāka informācija par iznomājamo zemes gabalu atrašanās vietu pagastu pārvaldēs.