Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība, (ha)

Atļautais

izmantošanas veids

Nomas

līguma

termiņš

Nomas gada

 maksa, euro (bez PVN)

PVN (euro)

21%

Nomas gada

 maksa, euro

(ar PVN)

 

Lizuma pagasts

           

5072 003 0152

Velēna

(daļa no zemes vienības)

3,4

lauksaimniecības vajadzībām,

bez apbūves tiesībām

5 gadi

159,80

33,56

193,36

 

Jaungulbenes pagasts

           

5060 004 0374

“Ozolzemes”, Jaungulbene

(daļa no zemes vienības)

0,2352

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

7,00

1,47

8,47

 

Beļavas pagasts

           

5044 014 0456

“Spārīte – 387”

0,064

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,80

2,69

15,49

5044 014 0201

“Spārīte – 39”

0,064

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,80

2,69

15,49

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, vai attiecīgo pagastu pārvaldēs. Sīkāka informācija par iznomājamo zemes gabalu atrašanās vietu pagastu pārvaldēs.