Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība, (ha)

Atļautais

izmantošanas veids

Nomas

līguma

termiņš

Nomas gada

maksa, euro (bez PVN)

PVN (euro)

21%

Nomas gada

maksa, euro

(ar PVN)

 

Lizuma pagasts

           

5072 006 0241

Lizuma centrā

(daļa no zemes vienības)

5,9

Lauksaimniecības vajadzībām

5 gadi

277,30

58,23

335,53

5072 006 0241

Lizuma centrā

(daļa no zemes vienības)

6,5

Lauksaimniecības vajadzībām

5 gadi

305,50

64,16

369,66

 

Jaungulbenes pagasts

           

5060 005 0070

“Gulbītis-Internāts”, Gulbītis

(daļa no zemes vienības)

0,02

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

7,00

1,47

8,47

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, vai attiecīgo pagastu pārvaldēs. Sīkāka informācija par iznomājamo zemes gabalu atrašanās vietu pagastu pārvaldēs.