Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība, (ha)

Atļautais

izmantošanas veids

Nomas

līguma

termiņš

Nomas gada

 maksa, euro (bez PVN)

PVN (euro)

21%

Nomas gada

 maksa, euro

(ar PVN)

 

Tirzas pagasts

           

5094 004 0122

“Mauriņi”, Tirzas pagasts

4,2

Lauksaimniecības vajadzībām, bez apbūves tiesībām

1 gads

193,2

40,57

233,77

 

Lizuma pagasts

           

5072 006 0351

“Parka 15-35”, Lizuma pagasts

0,06

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

7,0

1,47

8,47

 

Stradu pagasts

           

5090 001 0022

“Medāji 1”, Stradu pagasts

3,0

Lauksaimniecības vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

141

29,61

170,61

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, vai attiecīgo pagastu pārvaldēs. Sīkāka informācija par iznomājamo zemes gabalu atrašanās vietu pagastu pārvaldēs.