Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība, (ha)

Atļautais

izmantošanas veids

Nomas

līguma

termiņš

Nomas gada

maksa, euro (bez PVN)

PVN (euro)

21%

Nomas gada

maksa, euro

(ar PVN)

 

Beļavas pagasts

           

5044 001 0061

(bez nosaukuma), Beļavas pagasts

1,08

Lauksaimniecības vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

47,52

9,98

57,50

5044 014 0420

“Spārīte – 350”, Beļavas pagasts

0,064

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves vajadzībām

5 gadi

12,80

2,69

15,49

5044 014 0315

“Spārīte - 184”, Beļavas pagasts

0,064

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves vajadzībām

5 gadi

12,80

2,69

15,49

5044 014 0362

“Spārīte - 242”, Beļavas pagasts

0,0926

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves vajadzībām

5 gadi

18,52

3,89

22,41

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu. Iesnieguma veidlapa pieejama ŠEIT. (https://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/pkv/124-pa/206-vp).  

Saistībā ar izsludināto ārkārtējo situāciju valstī no 16.marta Gulbenes novada pašvaldības administrācija un pilsētas un pagastu pārvaldes apmeklētājus klātienē nepieņem. Pie Gulbenes novada pašvaldības administrācijas un pagastu pārvaldēm ir izvietotas slēgtas pastkastes, kurās ir iespēja ievietot iesniegumus. Iesniegumus ir iespējams sūtīt elektroniski uz e-pastu: