Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība, (ha)

Atļautais

izmantošanas veids

Nomas

līguma

termiņš

Nomas gada

maksa, euro (bez PVN)

PVN (euro)

21%

Nomas gada

maksa, euro

(ar PVN)

 

Stradu pagasts

           

5090 002 0221

“Stāķi 16-6”, Stradu pagasts

0,09

Sakņu dārza vajadzībai, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,0

2,52

14,52

 

 

Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība, (ha)

Atļautais

izmantošanas veids

Nomas

līguma

termiņš

Nomas gada

maksa, euro (bez PVN)

PVN (euro)

21%

Nomas gada

maksa, euro

(ar PVN)

 

Lizuma pagasts

           

5072 006 0293

(bez nosaukuma), Lizuma pagasts

0,04

Sakņu dārza vajadzībai, bez apbūves tiesībām

5 gadi

7,00

1,47

8,47

5072 006 0371

(bez nosaukuma), Lizuma pagasts

0,06

Sakņu dārza vajadzībai, bez apbūves tiesībām

5 gadi

7,00

1,47

8,47

 

Litenes pagasts

           

5068 004 0242*

“Liepudārzi”, Litenes pagasts

0,055

Sakņu dārza vajadzībai, bez apbūves tiesībām

5 gadi

7,00

1,47

8,47

*Iznomājamā neapbūvētā zemesgabala grafiskā shēma.

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu. Iesnieguma veidlapa pieejama ŠEIT. (https://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/pkv/124-pa/206-vp).  

Saistībā ar izsludināto ārkārtējo situāciju valstī no 16.marta Gulbenes novada pašvaldības administrācija un pilsētas un pagastu pārvaldes apmeklētājus klātienē nepieņem. Pie Gulbenes novada pašvaldības administrācijas un pagastu pārvaldēm ir izvietotas slēgtas pastkastes, kurās ir iespēja ievietot iesniegumus. Iesniegumus ir iespējams sūtīt elektroniski uz e-pastu: