Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība, (ha)

Atļautais

izmantošanas veids

Nomas

līguma

termiņš

Nomas gada

maksa, euro (bez PVN)

PVN (euro)

21%

Nomas gada

maksa, euro

(ar PVN)

 

Tirzas pagasts

           

5094 004 0223

“Indrāni 1”, Tirzas pagasts

4,34

Lauksaimniecības vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

199,64

41,92

241,56

 

Jaungulbenes pagasts

           

5060 004 0309

“Zeme”, Jaungulbenes pagasts

0,6899

Lauksaimniecības vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

31,74

6,66

38,40

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu. Iesnieguma veidlapa pieejama ŠEIT. (https://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/pkv/124-pa/206-vp).  

Saistībā ar izsludināto ārkārtējo situāciju valstī no 16.marta Gulbenes novada pašvaldības administrācija un pilsētas un pagastu pārvaldes apmeklētājus klātienē nepieņem. Pie Gulbenes novada pašvaldības administrācijas un pagastu pārvaldēm ir izvietotas slēgtas pastkastes, kurās ir iespēja ievietot iesniegumus. Iesniegumus ir iespējams sūtīt elektroniski uz e-pastu: