Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība, (ha)

Atļautais

izmantošanas veids

Nomas

līguma

termiņš

Nomas gada

maksa, euro (bez PVN)

PVN (euro)

21%

Nomas gada

maksa, euro

(ar PVN)

 

Litenes pagasts

           

5068 004 0320

“Mazdārziņi”, Litenes pagasts

0,3161

Lauksaimniecības vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

28,00

5,88

33,88

 

Rankas pagasts

           

5084 008 0509

“Mazzariņi”, Rankas pagasts

3,65

Lauksaimniecības vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

160,60

33,73

194,33

 

Beļavas pagasts

           

5044 014 0412

“Spārīte- 341”, Beļavas pagasts

0,064

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,80

2,69

15,49

5044 014 0249

“Spārīte- 97”, Beļavas pagasts

0,064

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,80

2,69

15,49

 

Stradu pagasts

           

5090 004 0089

“Ceļmalas 3-1”, Stradu pagasts

0,15

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,80

2,69

15,49

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu. Iesnieguma veidlapa pieejama ŠEIT.

Saistībā ar izsludināto ārkārtējo situāciju valstī no 16.marta Gulbenes novada pašvaldības administrācija un pilsētas un pagastu pārvaldes apmeklētājus klātienē nepieņem. Pie Gulbenes novada pašvaldības administrācijas un pagastu pārvaldēm ir izvietotas slēgtas pastkastes, kurās ir iespēja ievietot iesniegumus. Iesniegumus ir iespējams sūtīt elektroniski uz e-pastu: