Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība, (ha)

Atļautais

izmantošanas veids

Nomas

līguma

termiņš

Nomas gada

maksa, euro (bez PVN)

PVN (euro)

21%

Nomas gada

maksa, euro

(ar PVN)

 

Tirzas pagasts

           

5094 007 0053*

“Siljāņi”, Tirzas pagasts

1,0

Lauksaimniecības vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

46,00

9,66

55,66

5094 007 0077

“Dārzu 11”, Tirzas pagasts

1,7

Lauksaimniecības vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

78,20

16,42

94,62

5094 007 0078

Tirzas pagasts

2,0

Lauksaimniecības vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

92,00

19,32

111,32

*Iznomājamā neapbūvētā zemesgabala grafiskā shēma.

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, vai attiecīgo pagastu pārvaldēs.

Iesniegumus ir iespējams sūtīt elektroniski uz e-pastu: ,iesnieguma veidlapa pieejama ŠEIT. (https://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/pkv/124-pa/206-vp).

Sīkāka informācija par iznomājamo zemes gabalu atrašanās vietu attiecīgo pagastu pārvaldēs.