Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība (kv.m.)

Atļautais izmantošanas veids

Nomas līguma termiņš

Nomas gada maksa, EUR (bez PVN)

PVN 21%, EUR

Nomas gada maksa, EUR (ar PVN)

5001 009 0283

Ziemeļu iela 20, Gulbene, Gulbenes nov.

490

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,00

2,52

14,52

5001 009 0264

Viestura iela 19A, Gulbene, Gulbenes nov.

704

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

17,04

3,58

20,62

Iznomājamā neapbūvētā zemesgabala grafiskās shēmas:

Ziemeļu iela

Viestura iela

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, vai Gulbenes pilsētas pārvaldē.

Iesnieguma veidlapa pieejama ŠEIT.

Iesniegumus ir iespējams sūtīt elektroniski uz e-pastu: .