Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība (kv.m.)

Atļautais izmantošanas veids

Nomas līguma termiņš

Nomas gada maksa, EUR (bez PVN)

PVN 21%, EUR

Nomas gada maksa, EUR (ar PVN)

5001 002 0294

Robežu iela 31, Gulbene, Gulbenes nov.

495

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

13,88

2,91

16,79

Iznomājamā neapbūvētā zemesgabala grafiskā shēma.

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, vai Gulbenes pilsētas pārvaldē.

Iesnieguma veidlapa pieejama ŠEIT.

Iesniegumus ir iespējams sūtīt elektroniski uz e-pastu: .