Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība, (ha)

Atļautais

izmantošanas veids

Nomas

līguma

termiņš

Nomas gada

maksa, euro (bez PVN)

PVN (euro)

21%

Nomas gada

maksa, euro

(ar PVN)

50720030151

“Gabaliņi”, Lizuma pagasts

0,3

Lauksaimniecības vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

14,10

2,96

17,06

50720030129

“Apškalni 1”, Lizuma pagasts

3,3

Lauksaimniecības vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

155,10

32,57

187,67

50720030190

Bez nosaukuma, Lizuma pagasts

0,3

Lauksaimniecības vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

14,10

2,96

17,06

50720030152*

“Velēnas zemes”, Lizuma pagasts

(daļa no zemes vienības)

4,0

Lauksaimniecības vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

206,80

43,43

250,23

50720030160*

“Velēnas zaļā zona”, Lizuma pagasts

1,8

Lauksaimniecības vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

84,60

17,77

102,37

50600030116

Bez nosaukuma, Jaungulbenes pagasts

2,2

Lauksaimniecības vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

101,20

21,25

122,45

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, vai attiecīgo pagastu pārvaldēs.

Iesniegumus ir iespējams sūtīt elektroniski uz e-pastu: ,iesnieguma veidlapa pieejama ŠEIT. (https://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/pkv/124-pa/206-vp).

Sīkāka informācija par iznomājamo zemes gabalu atrašanās vietu attiecīgo pagastu pārvaldēs.