Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība, (ha)

Atļautais

izmantošanas veids

Nomas

līguma

termiņš

Nomas gada

maksa, euro (bez PVN)

PVN (euro)

21%

Nomas gada

maksa, euro

(ar PVN)

5056 005 0069

“Lauka Ozoli”, Galgauskas pagasts

17,0

Lauksaimniecības vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

820,00

172,20

992,20

5094 004 0172

“Vizuļi”, Tirzas pagasts

0,23

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

8,75

1,84

10,59

5044 014 0396

“Spārīte – 325”, Beļavas pagasts

0,064

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,80

2,68

15,48

5088 001 0163*

“Mazkalniena”, Stāmerienas pagasts

(zemes vienības daļa)

7,35

Lauksaimniecības vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

330,75

69,46

400,21

5088 001 0163*

“Mazkalniena”, Stāmerienas pagasts

(zemes vienības daļa)

0,67

Lauksaimniecības vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

30,15

6,33

36,48

5044 014 0347

“Spārīte – 223”, Beļavas pagasts

0,064

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,80

2,68

15,48

5044 014 0348

“Spārīte – 224”, Beļavas pagasts

0,064

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,80

2,68

15,48

 

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībai, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, vai attiecīgo pagastu pārvaldēs.

Iesniegumus ir iespējams sūtīt elektroniski uz e-pastu: ,iesnieguma veidlapa pieejama ŠEIT. (https://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/pkv/124-pa/206-vp).

Sīkāka informācija par iznomājamo zemes gabalu atrašanās vietu attiecīgo pagastu pārvaldēs.