Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība, (ha)

Atļautais

izmantošanas veids

Nomas

līguma

termiņš

Nomas gada

maksa, euro (bez PVN)

PVN (euro)

21%

Nomas gada

maksa, euro

(ar PVN)

5090 002 0635

“Šķieneri 6-6”, Stradu pagasts

0,23

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

19,60

4.12

23,72

5090 002 0149

“Stāķi 16 - 12”, Stradu pagasts

0,08

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,00

2,52

14,52

5090 002 0103

“Krūmiņi”, Stradu pagasts

0,05

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,00

2,52

14,52

5044 014 0444

“Spārīte – 374”, Beļavas pagasts

0,064

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,80

2,69

15,49

5068 004 0130*

“Litene”, Litenes pagasts

(zemes vienības daļa)

0,02

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

7,00

1,47

8,47

5068 004 0130*

“Litene”, Litenes pagasts

(zemes vienības daļa)

0,032

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

7,00

1,47

8,47

5088 001 0163*

“Mazkalniena”, Stāmerienas pagasts

(zemes vienības daļa)

1,453

Lauksaimniecības vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

65,39

13,73

79,12

*Iznomājamā zemesgabala grafiskā shēma

Litene 1

Litene 2

Mazkalniena

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībai, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, vai attiecīgo pagastu pārvaldēs.

Iesniegumus ir iespējams sūtīt elektroniski uz e-pastu: ,iesnieguma veidlapa pieejama ŠEIT. (https://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/pkv/124-pa/206-vp).

Sīkāka informācija par iznomājamo zemes gabalu atrašanās vietu attiecīgo pagastu pārvaldēs.