Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība (kv.m.)

Atļautais izmantošanas veids

Nomas līguma termiņš

Nomas gada maksa, EUR (bez PVN)

PVN 21%, EUR

Nomas gada maksa, EUR (ar PVN)

5001 009 0277

Viestura iela 33A, Gulbene, Gulbenes nov.

845

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

32,96

6,92

39,88

5001 009 0282

Viestura iela 43A, Gulbene, Gulbenes nov.

790

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,00

2,52

14,52

Iznomājamā neapbūvētā zemesgabala grafiskā shēma

grafiska_shema_Viestura_33A

grafiska_shema_Viestura_43A

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībai, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Iesnieguma veidlapa pieejama ŠEIT.

Iesniegumus ir iespējams sūtīt elektroniski uz e-pastu: .