Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība, (ha)

Atļautais

izmantošanas veids

Nomas

līguma

termiņš

Nomas gada

maksa, euro (bez PVN)

PVN (euro)

21%

Nomas gada

maksa, euro

(ar PVN)

5044 014 0178

“Spārīte- 8”, Beļavas pagasts

0,0698

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

13,68

2,87

16,55

5044 014 0465

“Spārīte - 396”, Beļavas pagasts

0,064

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,80

2,69

15,49

5044 014 0448

“Spārīte - 379”, Beļavas pagasts

0,064

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,80

2,69

15,49

5044 014 0471

“Spārīte - 402”, Beļavas pagasts

0,064

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,80

2,69

15,49

5044 014 0472

“Spārīte - 403”, Beļavas pagasts

0,064

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,80

2,69

15,49

5044 014 0173

“Spārīte - 2”, Beļavas pagasts

0,094

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

18,80

3,94

22,74

5044 012 0186

“Kļavkalnu - 10”, Beļavas pagasts

0,3624

Lauksaimniecības vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

15,95

3,34

19,29

5044 012 0187

“Kļavkalnu - 10”, Beļavas pagasts

0,8639

Lauksaimniecības vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

38,01

7,98

45,99

5090 006 0162

“Paliena 2 – 9”, Stradu pagasts

0,1446

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,00

2,52

14,52

5090 002 0526

“Šķieneri 62”, Stradu pagasts

0,08

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,00

2,52

14,52

5090 002 0164

“Stāķi 16 – 11”, Stradu pagasts

0,07

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,00

2,52

14,52

5090 002 0204

“Stāķi 19 – 18”, Stradu pagasts

0,06

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,00

2,52

14.52

5088 001 0163*

“Mazkalniena”, Stāmerienas pagasts

(zemes vienības daļa)

2,02

Lauksaimniecības vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

90,90

19,08

109,98

*Iznomājamā zemesgabala grafiskā shēma

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībai, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, vai attiecīgo pagastu pārvaldēs.

Iesniegumus ir iespējams sūtīt elektroniski uz e-pastu: ,iesnieguma veidlapa pieejama ŠEIT. (https://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/pkv/124-pa/206-vp).

Sīkāka informācija par iznomājamo zemes gabalu atrašanās vietu attiecīgo pagastu pārvaldēs.