Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība, (ha)

Atļautais

izmantošanas veids

Nomas

līguma

termiņš

Nomas gada

maksa, euro (bez PVN)

PVN (euro)

21%

Nomas gada

maksa, euro

(ar PVN)

5044 014 0346

“Spārīte- 222”, Beļavas pagasts

0,064

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,80

2,69

15,49

5090 002 0202

“Māras”, Beļavas pagasts

0,07

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,00

2,52

15,52

5090 002 0193

“Stāķi 18 – 36”, Stradu pagasts

0,0822

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,00

2,52

14,52

5060 004 0334

Bez adreses, Jaungulbenes pagasts

0,2

Lauksaimniecības vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

28,00

5,88

33,88

5060 004 0327

Bez adreses, Jaungulbenes pagasts

0,7077

Lauksaimniecības vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

32,55

6,84

39,39

5044 007 0223*

“Pamatskola”, Beļavas pagasts

(zemes vienības daļa)

0,01

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

10,67

2,24

12,91

*Iznomājamā zemesgabala grafiskā shēma

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībai, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, vai attiecīgo pagastu pārvaldēs.

Iesniegumus ir iespējams sūtīt elektroniski uz e-pastu: ,iesnieguma veidlapa pieejama ŠEIT. (https://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/pkv/124-pa/206-vp).

Sīkāka informācija par iznomājamo zemes gabalu atrašanās vietu attiecīgo pagastu pārvaldēs.