Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība (kv.m.)

Atļautais izmantošanas veids

Nomas līguma termiņš

Nomas gada maksa, EUR (bez PVN)

PVN 21%, EUR

Nomas gada maksa, EUR (ar PVN)

5001 009 0283

Ziemeļu iela 20, Gulbene, Gulbenes nov.

710

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,00

2,52

14,52

5001 004 0132

Litenes iela 31, Gulbene, Gulbenes nov.

688

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

13,90

2,92

16,82

Iznomājamā neapbūvētā zemesgabala grafiskā shēma Litenes ielā, grafiskā shēma Ziemeļu ielā.

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībai, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Iesnieguma veidlapa pieejama ŠEIT.

Iesniegumus ir iespējams sūtīt elektroniski uz e-pastu: .