Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība (kv.m.)

Atļautais izmantošanas veids

Nomas līguma termiņš

Nomas gada maksa, EUR (bez PVN)

PVN 21%, EUR

Nomas gada maksa, EUR (ar PVN)

5001 004 0132

Litenes iela 31, Gulbene; Gulbenes nov.

213

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

7,00

1,47

8,47

5001 006 0174

Dīķa iela 9, Gulbene, Gulbenes nov.

402

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

2 gadi

12,00

2,52

14,52

5001 006 0246

Vidus iela 64A, Gulbene; , Gulbenes nov.

445

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,00

2,52

14,52

5001 006 0274

Tilta iela 32, Gulbene, Gulbenes nov.

1625

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,00

2,52

14,52

5001 009 0048

Miera iela 29A, Gulbene, Gulbenes nov.

547

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

14,77

3,10

17,87

Iznomājamo neapbūvēto  zemesgabalu grafiskās shēmas: Dīķa iela 9, GulbeneLitenes iela 31, Gulbene; Vidus iela 64 A, Gulbene; Tilta iela 32, Gulbene, Miera iela 29 A, Gulbene

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībai, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Iesnieguma veidlapa pieejama: https://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/pkv/124-pa/206-vp

Iesniegumus ir iespējams sūtīt elektroniski uz e-pastu: .