Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība (kv.m.)

Atļautais izmantošanas veids

Nomas līguma termiņš

Nomas gada maksa, EUR (bez PVN)

PVN 21%, EUR

Nomas gada maksa, EUR (ar PVN)

5001 006 0249

Dzirnavu iela 4, Gulbene, Gulbenes nov.

650

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

27,82

5,84

33,66

 Iznomājamā neapbūvētā zemesgabala grafiskā shēma.

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībai, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Iesnieguma veidlapa pieejama gulbene.lv https://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/pkv/124-pa/206-vp

Iesniegumus ir iespējams sūtīt elektroniski uz e-pastu: .