Aktuālo Gulbenes novada pašvaldības iznomājamo zemesgabalu saraksts, pieteikšanās uz nomu līdz 2021.gada 10.jūnijam (ieskaitot)

Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība, (ha)

Atļautais

izmantošanas veids

Nomas

līguma

termiņš

Nomas gada

maksa, euro (bez PVN)

PVN (euro)

21%

Nomas gada

maksa, euro

(ar PVN)

               

5044 014 0476

“Spārīte - 407”, Beļavas pagasts

0,064

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,80

2,69

15,49

5090 009 0024

Bez adreses, Stradu pagasts

6,6

Lauksaimniecības vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

310,20

65,14

375,34

5090 002 0201

“Stāķi 16 – 8”, Stradu pagasts

0,07

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,00

2,52

14,52

5064 012 0437

Bez adreses, Lejasciema pagasts

0,1

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

25,00

5,25

30,25

5064 012 0343*

“Rūpnieku iela 4”, Lejasciema pagasts

(zemes vienības daļa)

0,25

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

7,85

1,65

9,50

5094 011 0085*

“Virānes skola”, Tirzas pagasts

(zemes vienības daļa)

0,1

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

7,00

1,47

8,47

5094 011 0085*

“Virānes skola”, Tirzas pagasts

(zemes vienības daļa)

0,22

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

13,40

2,81

16,21

5072 006 0236*

“Klintis”, Lizuma pagasts

(zemes vienības daļa)

0,09

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

11,39

2,39

13,78

5072 006 0236*

“Klintis”, Lizuma pagasts

(zemes vienības daļa)

0,08

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

10,12

2,13

12,25

5072 006 0236*

“Klintis”, Lizuma pagasts

(zemes vienības daļa)

0,05

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

7,00

1,47

8,47

5090 002 0739

“Lauka Birzes”, Stradu pagasts

3,66

Lauksaimniecības vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

172,02

36,12

208, 14

5094 009 0127

“Piekūni”, Tirzas pagasts

3,1

Lauksaimniecības vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

142,60

29,95

172,55

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībai, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, vai attiecīgo pagastu pārvaldēs.

Iesniegumus ir iespējams sūtīt elektroniski uz e-pastu: ,iesnieguma veidlapa pieejama ŠEIT. (https://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/pkv/124-pa/206-vp).  

Sīkāka informācija par iznomājamo zemes gabalu atrašanās vietu attiecīgo pagastu pārvaldēs.

Grafiskā shēma Klintis

Grafiskā shēma Rūpnieku 4

Grafiskā shēma Virānes skola