Aktuālo Gulbenes novada pašvaldības iznomājamo zemesgabalu saraksts, pieteikšanās uz nomu līdz 2021.gada 10.jūnijam (ieskaitot)

Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība, (ha)

Atļautais

izmantošanas veids

Nomas

līguma

termiņš

Nomas gada

maksa, euro (bez PVN)

PVN (euro)

21%

Nomas gada

maksa, euro

(ar PVN)

5056 007 0277*

“Pamatu lauki”, Galgauskas pagasts

(zemes vienības daļa)

0,043

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

 5 gadi

7,00

1,47

8,47

5056 007 0277*

“Pamatu lauki”, Galgauskas pagasts

(zemes vienības daļa)

0,099

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

7,00

1,47

8,47

5056 007 0277*

“Pamatu lauki”, Galgauskas pagasts

(zemes vienības daļa)

0,273

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

10,34

2,17

12,51

5056 007 0174*

“Galgauskas pagasta zeme”

(zemes vienības daļa)

0,302

Lauksaimniecības vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

28,00

5,88

33,88

5056 007 0174*

“Galgauskas pagasta zeme”

(zemes vienības daļa)

0,741

Lauksaimniecības vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

34,83

7,31

42,14

5056 007 0174*

“Galgauskas pagasta zeme”

(zemes vienības daļa)

0,861

Lauksaimniecības vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

40,47

8,50

48,97

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībai, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, vai attiecīgo pagastu pārvaldēs.

Iesniegumus ir iespējams sūtīt elektroniski uz e-pastu: ,iesnieguma veidlapa pieejama ŠEIT. (https://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/pkv/124-pa/206-vp).  

Sīkāka informācija par iznomājamo zemes gabalu atrašanās vietu attiecīgo pagastu pārvaldēs.

*Grafiskā shēma Galgauskas pagasta zeme 0.302 ha

**Grafiskā shēma Galgauskas pagasta zeme 0.741 ha

*Grafiskā shēma Galgauskas pagasta zeme 0.861 ha

*Grafiskā shēma Pamatu lauki 0.043 ha

*Grafiskā shēma Pamatu lauki 0.099 ha

*Grafiskā shēma Pamatu lauki 0.273 ha