Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība, (ha)

Atļautais

izmantošanas veids

Nomas

līguma

termiņš

Nomas gada

maksa, euro (bez PVN)

PVN (euro)

21%

Nomas gada

maksa, euro

(ar PVN)

5056 007 0278*

“Pamati”, Galgauskas pagasts

(zemes vienības daļa)

0,034

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

7,00

1,47

8,47

5072 006 0236*

“Klintis”, Lizuma pagasts

(zemes vienības daļa)

0,05

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

7,00

1,47

8,47

5090 001 0107

“Stradi”1”, Stradu pagasts

3,5

Lauksaimniecības vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

164,50

34,55

199,05

5090 001 0105

“Stirniņas”, Stradu pagasts

1,8

Lauksaimniecības vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

84,60

17,77

102,37

5090 002 0290

“Ievugrava – 34”, Stradu pagasts

0,065

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

13,00

2,73

15,73

5090 004 0112*

“Stradu palīgsaimniecības”, Stradu pagasts (zemes vienības daļa)

0,09

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

7,00

1,47

8,47

5090 002 0521

“Šķieneri – 57”, Stradu pagasts

0,08

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,00

2,52

15,52

*Iznomājamā zemesgabala grafiskā shēma

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībai, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, vai attiecīgo pagastu pārvaldēs.

Iesniegumus ir iespējams sūtīt elektroniski uz e-pastu: ,iesnieguma veidlapa pieejama ŠEIT. (https://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/pkv/124-pa/206-vp).

Sīkāka informācija par iznomājamo zemes gabalu atrašanās vietu attiecīgo pagastu pārvaldēs.