Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība (kv.m.)

Atļautais izmantošanas veids

Nomas līguma termiņš

Nomas gada maksa, EUR (bez PVN)

PVN 21%, EUR

Nomas gada maksa, EUR (ar PVN)

5001 004 0132

Litenes iela 31, Gulbene, Gulbenes nov.

530

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,00

2,52

14,52

5001 009 0139

Alkšņu iela 1B, Gulbene, Gulbenes nov.

1900

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

50,54

10,61

61,15

Iznomājamā neapbūvētā zemesgabala grafiskā shēma.

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Iesnieguma veidlapa pieejama ŠEIT.

Iesniegumus ir iespējams sūtīt elektroniski uz e-pastu: .