Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība (kv.m.)

Atļautais izmantošanas veids

Nomas līguma termiņš

Nomas gada maksa, EUR (bez PVN)

PVN 21%, EUR

Nomas gada maksa, EUR (ar PVN)

5001 009 0241

Stacijas iela 1A, Gulbene, Gulbenes nov.

814

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

13,19

2,77

15,96

5001 006 0274

Tilta iela 32, Gulbene, Gulbenes nov.

740

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,00

2,52

14,52

Iznomājamā neapbūvētā zemesgabala grafiskā shēma: Stacijas iela 1A; Tilta iela 32.

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Iesnieguma veidlapa pieejama gulbene.lv (https://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/pkv/124-pa/206-vp).

Iesniegumus ir iespējams sūtīt elektroniski uz e-pastu: .