Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība (kv.m.)

Atļautais izmantošanas veids

Nomas līguma termiņš

Nomas gada maksa, EUR (bez PVN)

PVN 21%, EUR

Nomas gada maksa, EUR (ar PVN)

5001 009 0283

Ziemeļu iela 20, Gulbene, Gulbenes nov.

943

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,00

2,52

14,52

Iznomājamā neapbūvētā zemesgabala grafiskā shēma.

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībai, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads.

Iesnieguma veidlapa pieejama ŠEIT

Pie Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ir izvietota slēgta pastkaste, kurās ir iespēja ievietot iesniegumu.

Iesniegumus ir iespējams sūtīt elektroniski uz e-pastu: .