Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība, (ha)

Atļautais

izmantošanas veids

Nomas

līguma

termiņš

Nomas gada

maksa, euro (bez PVN)

PVN (euro)

21%

Nomas gada

maksa, euro

(ar PVN)

               

5094 005 0119*

“Kaudzeskalns - 3”, Tirzas pagasts

0,85

Lauksaimniecības vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

39,10

8,21

47,31

5094 005 0119*

“Kaudzeskalns - 3”, Tirzas pagasts

1,95

Lauksaimniecības vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

89,70

18,84

108,54

*Iznomājamā zemesgabala Skice nomai Kaudzeskalns 0,85 ha; Skice nomai Kaudzeskalns 1,95 ha

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībai, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, vai attiecīgo pagastu pārvaldēs.

Iesniegumus ir iespējams sūtīt elektroniski uz e-pastu: ,iesnieguma veidlapa pieejama ŠEIT. (https://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/pkv/124-pa/206-vp).  

Sīkāka informācija par iznomājamo zemes gabalu atrašanās vietu attiecīgo pagastu pārvaldēs.