Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība, (ha)

Atļautais

izmantošanas veids

Nomas

līguma

termiņš

Nomas gada

maksa, euro (bez PVN)

PVN (euro)

21%

Nomas gada

maksa, euro

(ar PVN)

               

5072 006 0243

“Zemes”, Lizuma pagasts

4,2

lauksaimniecības vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

197,40

41,45

238,85

5056 007 0135

“Jaunupītes”, Galgauskas pagasts

1,8

lauksaimniecības vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

84,60

17,77

102,37

5056 007 0125

“Pūpoliņi”, Galgauskas pagasts

1,5

lauksaimniecības vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

70,50

14,81

85,31

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībai, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, vai attiecīgo pagastu pārvaldēs.

Iesniegumus ir iespējams sūtīt elektroniski uz e-pastu: ,iesnieguma veidlapa pieejama ŠEIT. (https://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/pkv/124-pa/206-vp).  

Sīkāka informācija par iznomājamo zemes gabalu atrašanās vietu attiecīgo pagastu pārvaldēs.