Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība, (ha)

Atļautais

izmantošanas veids

Nomas

līguma

termiņš

Nomas gada

maksa, euro (bez PVN)

PVN (euro)

21%

Nomas gada

maksa, euro

(ar PVN)

               

5052 003 0191*

“Druvienas pagasta centrs”, Druvienas pagasts

0,78

lauksaimniecības vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

34,32

7,21

41.53

5052 003 0191*

“Druvienas pagasta centrs”, Druvienas pagasts

0,81

lauksaimniecības vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

35,64

7,48

43,12

*Iznomājamā zemesgabala grafiskā shēma Nr.1 Nr.2

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībai, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, vai attiecīgo pagastu pārvaldēs.

Iesniegumus ir iespējams sūtīt elektroniski uz e-pastu: ,iesnieguma veidlapa pieejama ŠEIT. (https://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/pkv/124-pa/206-vp).  

Sīkāka informācija par iznomājamo zemes gabalu atrašanās vietu attiecīgo pagastu pārvaldēs.