Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība (kv.m.)

Atļautais izmantošanas veids

Nomas līguma termiņš

Nomas gada maksa, EUR (bez PVN)

PVN 21%, EUR

Nomas gada maksa, EUR (ar PVN)

5001 009 0283

Ziemeļu iela 20, Gulbene, Gulbenes nov.

1672

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,00

2,52

14,52

5001 009 0283

Ziemeļu iela 20, Gulbene, Gulbenes nov.

1112

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,00

2,52

14,52

5001 004 0132

Litenes iela 31, Gulbene, Gulbenes nov.

512

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

10,34

2,17

12,51

Iznomājamo neapbūvēto zemesgabalu grafiskās shēmas.

Ziemeļu iela 20

Ziemeļu iela 20_1

Litenes 31

Uz nomu pieteikties, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībai, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads.

Iesnieguma veidlapa pieejama ŠEIT

Iesniegumus ir iespējams sūtīt elektroniski uz e-pastu: .