Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība (kv.m.)

Atļautais izmantošanas veids

Nomas līguma termiņš

Nomas gada maksa, EUR (bez PVN)

PVN 21%, EUR

Nomas gada maksa, EUR (ar PVN)

5001 006 0293

Tilta iela 20, Gulbene, Gulbenes nov.

358

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

7,23

1,52

8,75

5001 008 0065

Liepu iela 8A, Gulbene, Gulbenes nov.

430

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,06

2,53

14,59

Iznomājamo neapbūvēto zemesgabalu grafiskās shēmas 

Tilta iela

Liepu iela

Uz nomu pieteikties, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībai, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads.

Iesnieguma veidlapa pieejama ŠEIT

Iesniegumus ir iespējams sūtīt elektroniski uz e-pastu: .