Gulbenes novada attīstības programmu 2018.-2024. gadam 2018.gada 5.jūlija publiskās apspriešanas sanāksmes protokols.