Gulbenes novada pašvaldībā 2021.gadā saņemtie ziedojumi*

Ziedojuma saņēmējs

Ziedotājs

Ziedojuma priekšmets

Ziedojuma apjoms

Ziedojuma atvēlēšanas mērķis

Gulbenes novada pašvaldība

Biedrība “For Better”

“BTA Velozinos Pilsēta B” velotrase

10667,36 euro

Veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, velosipēda braukšanas prasmju uzlabošana drošos apstākļos bērniem un pusaudžiem, kura ir vērsta uz ceļa negadījumu incidentu mazināšanu

Gulbenes labiekārtošanas iestāde Politiskā partija  “Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”” Latvijas Neatkarības karā kritušo karavīru kapavietas labiekārtojums Gulbenes Vecajos kapos mantas veidā 4000,00 euro Latvijas Neatkarības karā kritušo karavīru kapavietas, kas atrodas Gulbenes Vecajos kapos, t.s. Jāņa kalniņā, labiekārtošana

 

*Informācija tiek publicēta atbilstoši likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta vienpadsmitajai daļai