Informācija par plānotajām
domes un komiteju sēdēm tiek publicētas sadaļā Aktualitātes.