27.01.2022. Gulbenes novada domes sēde Nr. 1

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

2. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Lapu iela 2A” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

3. Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes iela 2 k – 6 – 42, Gulbene, atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

4. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Saules iela 8” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

5. Par nekustamā īpašuma Stāmerienas pagastā ar nosaukumu “Parka 11” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

6. Par Stradu pagasta dzīvokļa īpašuma “Šķieneri 3” – 2, atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

7. Par Gulbenes novada pašvaldības kustamās mantas – automašīnas VOLKSWAGEN TRANSPORTER (valsts reģistrācijas numurs FS7910), atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

8. Par Gulbenes novada pašvaldības kustamās mantas – automašīnas FORD TRANSIT (valsts reģistrācijas numurs GV8101), atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

9. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Ausekļa iela 8A” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

10. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Viesturi” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

11. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Lapiņi” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

12. Par nekustamā īpašuma “Gatves” – 8, Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

13. Par nekustamā īpašuma “Gatves 5” – 6, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

14. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Lejaslīči” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

15. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Baložu iela 12” izsoles rezultātu apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

16. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Svelberģis 12”, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

17. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Salnāji”, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

18. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Dzelzceļa iela 1E” trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

19. Par Beļavas pagasta nekustamā īpašuma “Sidrabiņi” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

20. Par Galgauskas pagasta nekustamā īpašuma “Meiri” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

21. Par Galgauskas pagasta nekustamā īpašuma “Priedes” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

22. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Viesturi” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

23. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5064 012 0344 robežu shēmas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

24. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 5090 005 0058, 5090 005 0076, robežu shēmu apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

25. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2021.gada 25.novembra lēmumā Nr.GND/2021/1291 “Par siltumapgādes pakalpojuma sniegšanas kārtību Lejasciema ciemā no 2022./2023.gada apkures sezonas”

ZIŅO: Guna Švika

26. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Rasas - Ūdrupes” nodošanu valstij bez atlīdzības

ZIŅO: Guna Švika

27. Par nekustamā īpašuma “Malienas iela 2”, Gulbene, zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu

ZIŅO: Guna Švika

28. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lizuma pagasta nekustamajam īpašumam “Pļaviņas”

ZIŅO: Guna Švika

29. Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu Stāmerienas pagastā

ZIŅO: Guna Švika

30. Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu Tirzas pagastā

ZIŅO: Guna Švika

31. Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu Tirzas pagasta Vecadulienā

ZIŅO: Guna Švika

32. Par izmaiņām Gulbenes novada stipendiju piešķiršanas komisijas sastāvā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

33. Par V. S. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

34. Par A. S. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

35. Par A. S. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

36. Par E. B. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

37. Par E. D. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

38. Par J. A. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

39. Par Z. U. izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Anatolijs Savickis

40. Par dzīvojamās telpas O.Kalpaka iela 88-9, Gulbene, izīrēšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

41. Par sociālā dzīvokļa Nr.5, izīrēšanu, sociālajā dzīvojamajā mājā „Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads

ZIŅO: Anatolijs Savickis

42. Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 3A-4, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

43. Par dzīvokļa Lazdu iela 3A-10, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

44. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 88-2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

45. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 88-14, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

46. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 88-19, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

47. Par dzīvokļa Pamatu iela 10-23, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

48. Par dzīvokļa Pils iela 6-8, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

49. Par dzīvokļa Rīgas iela 19-4, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

50. Par dzīvokļa Robežu iela 1-2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

51. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-2-14, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

52. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-4-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

53. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-9-13, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

54. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-1-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

55. Par dzīvokļa Viestura iela 10-4, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

56. Par dzīvokļa Viestura iela 35-4, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

57. Par dzīvokļa Upes iela 3-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

58. Par dzīvojamās telpas Nr.3 veco ļaužu dzīvojamā mājā Upes iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

59. Par dzīvojamās telpas Nr.10 veco ļaužu dzīvojamā mājā Upes iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

60. Par dzīvojamās telpas Nr.27A sociālajā dzīvojamajā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

61. Par dzīvokļa “Ceļmalas”-11A, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

62. Par dzīvokļa “Ceļmalas”-12, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

63. Par dzīvojamās mājas “Elši”, Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

64. Par dzīvokļa “Gulbīša internāts”-4, Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

65. Par dzīvokļa “Stacija” - 4, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

66. Par dzīvokļa “Mežniecība” -4, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

67. Par dzīvokļa ”Gaujmalas”-6, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

68. Par dzīvokļa ”Gaujmalas”-18, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

69. Par dzīvojamās telpas “Grabažskola”-4, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, īres līguma pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

70. Par dzīvokļa Jaunlitenes iela 6-4, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

71. Par dzīvokļa Jaunlitenes iela 7–6, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

72. Par dzīvokļa Kadiķi 3, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

73. Par dzīvokļa “Rozītes”-1, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

74. Par dzīvojamās mājas Lubānas iela 2, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

75. Par dzīvojamās mājas “Krasta iela 4”, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

76. Par dzīvojamās mājas “Alkšņi”, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

77. Par dzīvokļa “Gatves 3”-5, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

78. Par dzīvokļa “Gatves 3”-6, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

79. Par dzīvokļa “Gatves 3”-8, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

80. Par dzīvokļa “Gatves”-12, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

81. Par dzīvokļa “Kartona Fabrika 3”-6, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

82. Par dzīvokļa “Kartona Fabrika 9” - 8, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

83. Par dzīvokļa “Skolas māja”-8, Kalniena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

84. Par dzīvokļa “Ievlejas”-10, Vecstāmeriena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

85. Par dzīvokļa “Stāķi 4”-2, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

86. Par dzīvokļa “Stāķi 4”-4, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

87. Par dzīvokļa “Stāķi 4”-20, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

88. Par dzīvokļa “Stāķi 18”-14, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

89. Par dzīvokļa “Stāķi 19”-15, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

90. Par dzīvokļa “Virānes skola”-1, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

91. Par dzīvokļa “Tirzmalas”-1, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

92. Par dzīvokļa “Tirzmalas”-3, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

93. Par G. L. iesnieguma izskatīšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

94. Par izmaiņām Gulbenes novada Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas sastāvā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

95. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 19.decembra nolikumā “Gulbenes novada sociālā dienesta nolikums”” apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

96. Par Gulbenes novada domes 2022.gada 27.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2012.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”” izdošanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

97. Par precizējumiem Gulbenes novada domes 2021.gada 25.novembra saistošajos noteikumos Nr.26 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Gulbenes novadā”

ZIŅO: Andis Caunītis

98. Par mērķdotācijas pašvaldības autoceļiem (ielām) izlietojumu 2022.gadā

ZIŅO: Andis Caunītis

99. Par grozījumu Gulbenes novada domes 2021.gada 29.jūlija lēmumā Nr.GND/2021/909 “Par telpu nodošanu patapinājumā biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”” (protokols Nr.11, 85.p.)

ZIŅO: Andis Caunītis

100. Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2022.gadam

ZIŅO: Andis Caunītis

101. Par finansējumu infrastruktūras pielāgošanai Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām

ZIŅO: Andis Caunītis

102. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes noteikumos “Gulbenes novada domes, pašvaldības administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” apstiprināšanu

ZIŅO: Sanita Mickeviča

103. Par privātās vispārējās izglītības iestādes Gulbenes Valdorfa pamatskola līdzfinansēšanu 2022.gadā

ZIŅO: Andis Caunītis

104. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā

ZIŅO: Laima Priedeslaipa

 

28.01.2022. Gulbenes novada domes ārkārtas sēde Nr. 2

DARBA KĀRTĪBA

1. Par darba kārtības apstiprināšanu. ZIŅO: Andis Caunītis.

2. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Jaunmezīši” pircēja apstiprināšanu. ZIŅO: Andis Caunītis.

3. Par Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektora iecelšanu. ZIŅO: Andis Caunītis.

17.02.2022. Gulbenes novada domes ārkārtas sēde Nr.3

Darba kārtība

 1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

2. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumā “Gulbenes novada pašvaldības administrācijas nolikums”” apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

3. Par siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšanu Gulbenes novada Lizuma pagasta Lizuma ciemā

ZIŅO: Baiba Kalmane

4. Par aizņēmumu prioritārajam investīciju projektam “Skolas ielas apkaimes vides kvalitātes uzlabošana Gulbenē”

ZIŅO: Andis Caunītis

5. Par saistošo noteikumu Nr.__/2022 “Lokālplānojums, kas groza Gulbenes novada teritorijas plānojumu nekustamajam īpašumam Zaļajā ielā 3, Gulbenē, Gulbenes novadā” izdošanu

ZIŅO: Guna Švika

6. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu

ZIŅO: Guna Švika

7. Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada bāriņtiesas priekšsēdētājai Ingai Krastiņai

ZIŅO: Andis Caunītis

24.02.2022. Gulbenes novada domes sēde Nr. 4

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

2. Par Beļavas pagasta nekustamā īpašuma “Kļaviņi” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

3. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Viģubi – 3” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

4. Par Līgo pagasta nekustamā īpašuma “Kamradži” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

5. Par Stāmerienas pagasta nekustamā īpašuma “Bajāri” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

6. Par Stradu pagasta nekustamā īpašuma “Siljāņi” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Jaungulbenes pagasta nekustamajam īpašumam “Riekstiņi”

ZIŅO: Guna Švika

8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Jaungulbenes pagasta nekustamajam īpašumam “Gulbītis - Internāts”

ZIŅO: Guna Švika

9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Rankas pagasta nekustamajam īpašumam “Kalna Ruciņi”

ZIŅO: Guna Švika

10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Stāmerienas pagasta nekustamajam īpašumam “Storas – 1”

ZIŅO: Guna Švika

11. Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Dzelzceļa iela 5A - 6 atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

12. Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Upes iela 5 - 8 atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

13. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Spārīte 154” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

14. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Saulieši” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

15. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Rēveļi 8” - 5 atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

16. Par dzīvokļa īpašuma “Stāķi 15” - 9 atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

17. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Ievugrava 80” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

18. Par precizējumu veikšanu Gulbenes novada domes 2021.gada 30.jūnija lēmumā Nr.GND/2021/707 “Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Dūkuri” atsavināšanu” (protokols Nr.7, 25.p.)

ZIŅO: Guna Švika

19. Par nekustamā īpašuma Nākotnes iela 2 k-6 – 42, Gulbene, Gulbenes novads, nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

20. Par nekustamā īpašuma Skolas iela 5 k-1 - 4, Gulbene, Gulbenes novads, nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

21. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Lapu iela 2A” nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

22. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Gaujas 1” nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

23. Par nekustamā īpašuma “Stāķi 14” – 1, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

24. Par nekustamā īpašuma “Stāķi 18” – 1, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

25. Par nekustamā īpašuma Raiņa iela 47 – 2, Gulbene, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

26. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Raiņa iela 39”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

27. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Raiņa iela 51”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

28. Par nekustamā īpašuma “Šķieneri 7” – 7, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

29. Par nekustamā īpašuma Jaungulbenes pagastā ar nosaukumu “Obrovas zeme”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

30. Par nekustamā īpašuma “Gaujmalas” – 20, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

31. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Zaļumi”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

32. Par nekustamā īpašuma Stāmerienas pagastā ar nosaukumu “Parka 11”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

33. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Naglenes iela 42A”, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

34. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Berģi”, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

35. Par nekustamā īpašuma “Šķieneri 1” – 9, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

36. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Ausekļi” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

37. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Miķelīšu mala” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

38. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Birzītes 1” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

39. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Spārēni” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

40. Par grozījumiem 2017.gada 31.augusta lēmumā “Par nekustamā īpašuma Gulbenes novada Jaungulbenes pagastā ar nosaukumu „Jaungulbenes lauksaimniecības skola”, kadastra numurs 5060 004 0224, daļas pārņemšanu pašvaldības īpašumā”

ZIŅO: Guna Švika

41. Par nekustamo īpašumu Lejasciema pagastā “Gaujas upe” un “V414” sadalīšanu un robežu pārkārtošanu

ZIŅO: Guna Švika

42. Par nekustamo īpašumu Lejasciema pagastā “Gaujas upe” un “V415” sadalīšanu un robežu pārkārtošanu

ZIŅO: Guna Švika

43. Par Gulbenes novada pašvaldības kustamās mantas – automašīnas FORD TRANSIT (valsts reģistrācijas numurs GV8101), norakstīšanu un nodošanu utilizācijai

ZIŅO: Guna Švika

44. Par Gulbenes novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam investīciju plāna 2022.-2024.gadam grozījumiem

ZIŅO: Guna Švika

45. Par zemes vienības platības precizēšanu

ZIŅO: Guna Švika

46. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu

ZIŅO: Guna Švika

47. Par priekšfinansējuma nodrošināšanu projekta “Inovatīvas mācību un mācīšanās metodika” realizēšanai programmā ERASMUS+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektorā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

48. Par Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Lejasciema vidusskola” iekšējo reorganizāciju, pārveidojot to par Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestādi “Lejasciema pamatskola”

ZIŅO: Anatolijs Savickis

49. Par Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Lizuma vidusskola” iekšējo reorganizāciju, pārveidojot to par Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestādi “Lizuma pamatskola”

ZIŅO: Anatolijs Savickis

50. Par Ogres tehnikuma programmu īstenošanas vietas Rankā attīstības veicināšanas rīcības plāna 2022.gadam saskaņošanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

51. Par L. J. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

52. Par R. K. iesnieguma izskatīšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

53. Par S. D.reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

54. Par N. P. iesnieguma izskatīšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

55. Par E. K. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

56. Par K. R. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

57. Par D. B. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

58. Par M. Z. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

59. Par D. Š. izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Anatolijs Savickis

60. Par dzīvojamās telpas Blaumaņa iela 29-1, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

61. Par dzīvojamās telpas Nākotnes iela 2 k-4-4, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

62. Par dzīvojamās telpas Viestura iela 29A-5, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

63. Par dienesta dzīvojamās telpas Līkā iela 25A-7, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

64. Par dienesta dzīvojamās telpas “Stāķi 15”-18, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

65. Par dzīvokļa “Stāķi 4 ”-13, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

66. Par dzīvojamās telpas “Aduliena 1”-3, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

67. Par dzīvokļa Brīvības iela 5-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

68. Par dzīvokļa Brīvības iela 5-11, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

69. Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 3A-11, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

70. Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 13-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

71. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 35-10, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

72. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 47-23, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

73. Par dzīvokļa Litenes iela 13-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

74. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-7-26, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

75. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-8-14, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

76. Par dzīvokļa Rīgas iela 58A-23, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

77. Par dzīvokļa Robežu iela 1-7, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

78. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-6-18, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

79. Par dzīvokļa Upes iela 2-18, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

80. Par dzīvokļa Upes iela 2-23, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

81. Par dzīvokļa Viestura iela 41-4, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

82. Par dzīvokļa Liepu iela 2-3, Pilskalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

83. Par dzīvokļa “Ceļmalas”-11, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

84. Par dzīvokļa Dārza iela 1-1, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

85. Par dzīvokļa Dārza iela 3-2, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

86. Par dzīvojamās mājas “Purvīši”, Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

87. Par dzīvokļa “Gulbīša internāts” - 5, Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

88. Par dzīvokļa „Egles”-2, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

89. Par dzīvojamās mājas “ Akoti”, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

90. Par dzīvokļa “Vītoli”-16, Līgo , Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

91. Par dzīvojamās telpas “Gaujmalas”-22, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, īres līguma pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

92. Par dzīvokļa “Dārzamāja”–2, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

93. Par dzīvokļa “Kartona Fabrika 6”-4, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

94. Par dzīvokļa “Skolas māja’’-2, Kalniena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

95. Par dzīvokļa “Stāķi 17” - 2, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

96. Par dzīvokļa “Šķieneri 4”-2, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

97. Par dzīvokļa “Šķieneri 6”-5, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

98. Par dzīvokļa “Šķieneri 6”-17, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

99. Par dzīvokļa “Šķieneri 7” - 5, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

100. Par dzīvokļa “Ozoliņi”-4, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

101. Par Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu un viena izglītojamā uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām 2022.gadā

ZIŅO: Andis Caunītis

102. Par personu uzturēšanās un ēdināšanas maksas apstiprināšanu Gulbenes novada sociālās aprūpes iestādēs

ZIŅO: Andis Caunītis

103. Par projekta “Ražošanas/noliktavas ēkas ar biroja telpām būvniecība Gulbenē” pieteikuma iesniegšanu un projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

104. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāvā

ZIŅO: Andis Caunītis

 

11.03.2022. Gulbenes novada domes sēde  Nr. 5 

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

2. Par palīdzību Ukrainas Odesas apgabalam

ZIŅO: Andis Caunītis

3. Par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanas un ēdināšanas maksas apstiprināšanu Gulbenes novada pašvaldībā

ZIŅO: Andis Caunītis

31.03.2022. Gulbenes novada domes sēde Nr.6

Darba kārtība:

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma sastāva grozīšanu Beļavas pagasta nekustamajam īpašumam “Ārņi”

ZIŅO: Guna Švika

3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Beļavas pagasta nekustamajam īpašumam “Dalbes”

ZIŅO: Guna Švika

4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Litenes pagasta nekustamajam īpašumam “Ošmales – Salas”

ZIŅO: Guna Švika

5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Līgo pagasta nekustamajam īpašumam “Mauriņi”

ZIŅO: Guna Švika

6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Līgo pagasta nekustamajam īpašumam “Rūķi”

ZIŅO: Guna Švika

7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Līgo pagasta nekustamajam īpašumam “Rubeņi”

ZIŅO: Guna Švika

8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Rankas pagasta nekustamajam īpašumam “Vecrēveļi”

ZIŅO: Guna Švika

9. Par grozījumiem 2022.gada 24.februāra Gulbenes novada domes lēmumā “Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Dzelzceļa iela 5A - 6 atsavināšanu”

ZIŅO: Guna Švika

10. Par nekustamā īpašuma Viestura iela 29 – 1, Gulbene, Gulbenes novads, atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

11. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Avotu iela 1” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

12. Par Jaungulbenes pagasta dzīvokļa īpašuma “Lauksaimniecības skola 20A” - 18 atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

13. Par Jaungulbenes pagasta dzīvokļa īpašuma “Pienotava 3” - 2 atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

14. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Augstkalniņi” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

15. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Gatves 3” - 6 atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

16. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Gatves 3” - 8 atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

17. Par Daukstu pagasta nekustamā īpašuma “Rūķīši” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

18. Par Galgauskas pagasta nekustamā īpašuma “Ozoliņi” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

19. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Āderītes” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

20. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Jancīši” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

21. Par Stāmerienas pagasta nekustamā īpašuma “Brīvības – 7 ” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

22. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Ieviņas” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

23. Par nekustamā īpašuma Nākotnes iela 2 k-6 – 42, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

24. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Salnāji” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

25. Par nekustamā īpašuma “Stāķi 18” – 1, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

26. Par nekustamā īpašuma “Stāķi 14” – 1, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

27. Par Gulbenes novada pašvaldības kustamās mantas pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

28. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Baložu iela 12”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

29. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Drepju pļava”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

30. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Spārīte 154”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

31. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Riekstumalas”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

32. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Saulieši”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

33. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Pededzes parkas”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

34. Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Dūkuri”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

35. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Svelberģis 12” trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

36. Par būves piespiedu sakārtošanu Dzelzceļa ielā 1B, Gulbenē, Gulbenes novadā

ZIŅO: Guna Švika

37. Par iekšējā normatīvā akta “Sosnovska latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu organizatoriskais plāns Gulbenes novadā 2022.-2027.gadam” apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

38. Par precizējumiem Gulbenes novada domes 2021.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr.28 “Par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu Gulbenes novadā”

ZIŅO: Guna Švika

39. Par servitūta ceļa noteikšanu

ZIŅO: Guna Švika

40. Par Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Gulbenes novada Jaungulbenes pagastā

ZIŅO: Andis Caunītis, Guna Švika

41. Par Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Gulbenes novada Lejasciema pagastā

ZIŅO: Andis Caunītis, Guna Švika

42. Par Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Gulbenes novada Litenes pagastā

ZIŅO: Andis Caunītis, Guna Švika

43. Par Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Gulbenes novada Lizuma pagastā

ZIŅO: Andis Caunītis, Guna Švika

44. Par Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Gulbenes novada Rankas pagastā

ZIŅO: Andis Caunītis, Guna Švika

45. Par Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Gulbenes novada Tirzas pagastā

ZIŅO: Andis Caunītis, Guna Švika

46. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījums Gulbenes novada domes 2020.gada 30.jūnija nolikumā “Gulbenes novada vidusskolas nolikums””apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

47. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2018.gada 28.jūnija nolikumā “Sveķu pamatskolas nolikums”” apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

48. Par A. Š. izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Anatolijs Savickis

49. Par K. P. izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Anatolijs Savickis

50. Par N. P. izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Anatolijs Savickis

51. Par N. Z. izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Anatolijs Savickis

52. Par S. D. izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Anatolijs Savickis

53. Par S. O. izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Anatolijs Savickis

54. Par L. P. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

55. Par I. M. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

56. Par R. L. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

57. Par L. M. K. iesnieguma izskatīšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

58. Par I. I. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības sociālo dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

59. Par U. G. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

60. Par L. Z. iesnieguma izskatīšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

61. Par Z. S. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

62. Par dzīvokļa “Kļavkalni”-5 Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

63. Par dzīvojamās telpas Brīvības iela 5-6, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

64. Par dzīvojamās telpas “Gaujmalas”-7, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

65. Par dzīvokļa Blaumaņa iela 1A-15, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

66. Par dzīvokļa Brīvības iela 5-4, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

67. Par dzīvokļa Brīvības iela 16-13, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

68. Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 3A-6, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

69. Par dzīvokļa Līkā iela 10-21, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

70. Par dzīvokļa Līkā iela 10-30, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

71. Par dzīvokļa Līkā iela 25A-45, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

72. Par dzīvokļa Līkā iela 25A-63, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

73. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-1-58, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

74. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 88-10, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

75. Par dzīvokļa Pils iela 6-7, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

76. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-4-10, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

77. Par dzīvojamās telpas Upes iela 2-27, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

78. Par dzīvokļa Upes iela 3-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

79. Par dzīvokļa Viestura iela 16-2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

80. Par dzīvokļa Viestura iela 35-6, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

81. Par dzīvokļa Viestura iela 39-8, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

82. Par dzīvojamās telpas Nr.9 sociālā dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

83. Par dzīvojamās telpas Nr.25A sociālā dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

84. Par dzīvokļa “Ceļmalas”-3, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

85. Par dzīvokļa “Ceļmalas”-13, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

86. Par dzīvojamās mājas “Purvīši”, Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

87. Par dzīvokļa “Vietaskrasts”-5, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

88. Par dzīvokļa “Lauksaimniecības Skola 5” - 5, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

89. Par dzīvokļa “Lauksaimniecības Skola 6” - 7, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

90. Par dzīvokļa “Gulbīša internāts” - 1, Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

91. Par dzīvokļa “Gulbīša internāts” - 8, Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

92. Par dzīvokļa Ozolu iela 2-4, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

93. Par dzīvokļa Jaunlitenes iela 7–1, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

94. Par dzīvojamās telpas “Dzelmes”-8, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

95. Par dzīvojamās telpas “Dzelmes”-9, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

96. Par dzīvojamās telpas “Dzelmes”-13, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

97. Par dzīvojamās telpas “Dzelmes”-15, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

98. Par dzīvojamās telpas “Dzelmes”-19, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

99. Par dzīvojamo telpu Nr. 20, 21 un 22, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

100. Par dzīvojamās telpas “Ražotāji”-7, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

101. Par dzīvokļa “Vītoli”-3, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

102. Par dzīvokļa “Vītoli”-8, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

103. Par dzīvokļa “Kartona Fabrika 3” - 2, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

104. Par dzīvokļa “Kartona Fabrika 6” - 6, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

105. Par dzīvokļa “Kartona Fabrika 8” - 5, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

106. Par dzīvokļa “Šķieneri 8” - 2, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

107. Par dzīvokļa “Šķieneri 8” - 18, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

108. Par dzīvokļa “Šķieneri 8” - 27, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma slēgšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

109. Par dzīvokļa “Šķieneri 9” - 18, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

110. Par dzīvokļa “Šķieneri 10” - 36, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

111. Par dzīvokļa “Stāķi 4” - 12, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma slēgšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

112. Par dzīvokļa “Stāķi 4” - 14, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

113. Par dzīvokļa “Stāķi 16” - 7, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

114. Par dzīvokļa “Stāķi 16” - 12, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

115. Par dzīvokļa “Stāķi 16” - 18, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

116. Par dzīvokļa “Virānes skola”-2 un “Virānes skola”-3 , Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

117. Par dzīvokļa “Skoliņa”, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

118. Par T. P. iesnieguma izskatīšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

119. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījums Gulbenes novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumā “Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldes nolikums”” apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

120. Par Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

121. Par Gulbenes novada domes 2022.gada 31.marta saistošo noteikumu Nr.4 “Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” maksas pakalpojumu cenrādis” izdošanu

ZIŅO: Andis Caunītis

122. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2021.gada 30.decembra lēmumā “Par mērķdotācijas pašvaldību ceļu fonda rezerves izlietojumu un programmas 2022.-2024. gadam apstiprināšanu” (protokolos Nr.23, 139p.)

ZIŅO: Andis Caunītis

123. Par iestādes “Gulbenes novada pašvaldības administrācija” iekšējo reorganizāciju

ZIŅO: Andis Caunītis

124. Par Gulbenes novada domes 2022.gada 31.marta saistošo noteikumu Nr.5 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu

ZIŅO: Andis Caunītis

125. Par Gulbenes novada domes 2022.gada 31.marta saistošo noteikumu Nr.6 „Grozījumi Gulbenes novada domes 2022.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2022.gadam” izdošanu

ZIŅO: Andis Caunītis

126. Par nekustamā īpašuma Līkā iela 25A – 67, Gulbene, Gulbenes novads, nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

127. Par nekustamā īpašuma “Stāķi 19” – 10, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

128. Par nekustamā īpašuma “Stāķi 15” – 9, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

129. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 25.novembra lēmuma Nr.GND/2021/1344 “Par dalību ALTUM atbalsta programmā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Stāķi 15”, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads energoefektivitātes pasākumu īstenošanai” atcelšanu

ZIŅO: Guna Švika

130. Par Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes novada Kultūras pārvalde” vadītāja iecelšanu amatā

ZIŅO: Andis Caunītis

131. Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada pašvaldības iestāžu vadītājiem

ZIŅO: Andis Caunītis

132. Par Gulbenes novada domes 2022.gada 31.marta saistošo noteikumu Nr.7 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai”” izdošanu

ZIŅO: Andis Caunītis

133. Par domes priekšsēdētāja komandējumu uz Igaunijas Republiku

ZIŅO: Guna Švika

134. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2022.gada 11.marta lēmumā ”Par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanas un ēdināšanas maksas apstiprināšanu Gulbenes novada pašvaldībā”

ZIŅO: Andis Caunītis

 

05.04.2022. Gulbenes novada domes ārkārtas sēde Nr.7

Darba kārtība:

 1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

2. Par Antras Sprudzānes atbrīvošanu no Gulbenes novada bibliotēkas direktores amata

ZIŅO: Andis Caunītis

3. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Kultūras komisijas sastāvā

ZIŅO: Laima Priedeslaipa

4. Par ziedojuma pieņemšanu no fonda “Ziedot.lv”

ZIŅO: Andis Caunītis, Jānis Antaņevičs

5. Par Stradu pagasta nekustamā īpašuma “SIA Vārpa ” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika