Katru mēnesi pašvaldības izpilddirektore domes sēdes laikā sniedz ziņojumu deputātiem par paveikto konkrētajā mēnesī. Piedāvājam iepazīties ar ziņojumiem, kas uzskatāmā veidā ir pieejami, sākot no aprīļa: