Gulbenes novada dome 23.12.2015. sēdē nolemj:

1. NOTEIKT maksu par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, kurus Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvalde sniedz dzīvojamai mājai “Ezīši”, Krapa, Daukstu pag., Gulbenes nov.:

                maksa par kanalizācijas pakalpojumiem fiziskām un juridiskām personām – 0,46 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa), saskaņā ar 21.pielikumu.

2. Šī lēmuma 1.punktā noteiktā maksa par kanalizācijas pakalpojumiem ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli atbilstoši likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktām nodokļa likmēm.

3. Šī lēmuma 1.punktā noteiktā maksa par kanalizācijas pakalpojumiem stājas spēkā no 2016.gada 1.maija.

21.pielikums