Apstiprināts
2018. gada 31. maija Gulbenes novada domes sēdē, 33.§

Grozījumi
2019. gada 25.jūlija Gulbenes novada domes sēdē, 36.§

Maksas pakalpojumi Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļā

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN

(euro)

PVN (euro)

Cena ar PVN

(euro)

1.

Laulības reģistrācija darba telpā tikai ar laulības slēdzējiem un laulības lieciniekiem

1 ceremonija

bez maksas

-

bez maksas*

2.

Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija zālē tikai ar laulības slēdzējiem un laulības lieciniekiem

1 ceremonija

7,85

1,65

9,50*

3.

Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija zālē ar laulības slēdzējiem, laulības lieciniekiem un līdz 10 viesiem

1 ceremonija

15,69

3,29

18,98*

4.

Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija – piedalās laulības slēdzēji, laulības liecinieki un līdz 40 viesi

1 ceremonija

31,38

6,59

37,97*

5.

Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija – piedalās laulības slēdzēji, laulības liecinieki un vairāk par 40 viesiem

1 ceremonija

46,32

9,73

56,05*

6.

Svinīga kāzu jubilejas ceremonija dzimtsarakstu nodaļā pēc individuālas vēlēšanās

1 ceremonija

31,38

6,59

37,97*

7.

Svinīgas ceremonijas muzikālais noformējums

1 mākslinieks

20,66

4,34

25,00

8.

Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām (iekštelpās)

1 ceremonija

44,35

9,31

53,66*

9.

Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām (brīvā dabā)

1 ceremonija

53,22

11,18

64,40*

10.

Svinīga bērna dzimšanas reģistrācijas ceremonija (kūmu svētki), ar viena mākslinieka piedalīšanos

1 ceremonija

36,35

7,63

43,98

11.

Bērna dzimšanas reģistrācija

1 reģistrācija

bez maksas

-

bez maksas

12.

Miršanas reģistrācijas

1 reģistrācija

bez maksas

-

bez maksas

13.

Arhīva izziņa par civilstāvokļa aktu reģistrāciju

1 izziņa

5,32

1,12

6,44

14.

Arhīva pakalpojumi dzimtas koka apzināšanā, cita veida informācijas sniegšanā – par vienas arhīva vienības apzināšanu

1 arhīva vienība

0,89

0,19

1,08

15. Daudzvalodu standarta veidlapa izmantošanai citā ES dalībvalstī – pielikums CAR apliecībai vai izziņai 1 izziņa 5,32 1,12 6,44
  • Pakalpojuma maksā nav iekļauta Ministru kabineta noteikumu Nr.906 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu” noteiktā valsts nodeva.

Transportu ārpus dzimtsarakstu nodaļas uz laulības reģistrācijas vietu un atpakaļ nodrošina laulības slēdzēji.

Atlaides arhīva pakalpojumiem:

50 % atlaide:

1. Pensionāriem, uzrādot apliecību.

2. Skolēniem un studentiem, uzrādot skolēnu vai studentu apliecību.

Atbrīvot no maksas par arhīva pakalpojumiem:

  1. ja dokuments pieprasīts uzturlīdzekļu, valsts pabalstu, adopcijas, paternitātes atzīšanas vai noteikšanas, aizbildnības, aizgādības, politiski represēto personu (ja prasītājs ir politiski represētais) reabilitācijas lietās, notiesāto personu pasu izsniegšanas un apmaiņas lietās;
  2. invalīdus, uzrādot apliecinošu dokumentu;
  3. bezdarbniekus un personas, kam piešķirts trūcīgās personas statuss, ko apliecina attiecīgi dokumenti.

Atbrīvot no maksas:

  1. laulības slēdzējus gada pirmajā jūnija sestdienā, ja vismaz vienam no laulības slēdzējiem un viņu nepilngadīgajam bērnam (bērniem) dzīvesvieta deklarēta Gulbenes novadā;
  2. ja prasītājam piederošajā dokumentā dzimtsarakstu iestāde pieļāvusi kļūdu.